Zoek en vindt hier gsm-nummers
en sla ze automatisch op
in uw mobiel of pda

Doorzoek het hele web


©2023 Voorwaarden

Leveringsvoorwaarden:
Levering van alle door ons verleende diensten.
Alle rechten voorbehouden.
Voor de gevolgen van druk of invoer fouten kunnen wij
géén aansprakelijkheid aanvaarden.

De Gsmgids houd zich het recht voor om gegevens in de
database te verwijderen zonder op gaaf van reden.

De database van de Gsmgids mag niet voor doeleinden die
Nationaal of Internationaal strafbaar zijn gesteld worden gebruikt.

De teksten die in de database van de Gsmgids voorkomen mogen
niet kwetsend of discriminerend zijn voor personen,
bevolkingsgroepen en/of voor personen of groepen met
een bepaalde geloofsovertuiging.
De gebruiker dient minimaal een per jaar zijn gegevens
met zijn wachtwoord op te vragen en indien nodig
wijzigingen door te voeren.

De gegevens in de database van de Gsmgid.nl mogen niet door
derden worden gebruikt voor commerciële doeleinden en derhalve
niet worden gedownload en/of gekopieerd.

Advertenties die zijn geplaatst, worden door de webmaster
gecontroleerd op content, en kunnen worden gewijzigt om
leesbaarheid te verbeteren en om ongeoorloofd gegevens te
verwijderen, ook kan de webmaster besluiten om de gehele
invoer te verwijderen zonder op gaaf van redenen.

Advertentie`s blijven een bepaalde periode zichtbaar op de site
de lengte van de periode is telezen bij het plaatsen van de
advertentie. Gratis geplaatste advertentie`s kunnen tussen
tijd worden verwijderd, om niet nader aan te geven redenen.

De gsmgids zal u op de hoogte houden via E-mail en/of sms,
van nieuws en wijzigingen in de gids en zal jaarlijks een
verzoek aan u sturen om de gegevens te controleren.


Door u op te geven via deze site geeft u aan dat u met de
leverings voorwaarden akkoord gaat. Gsmgids.nl heeft het recht haar leveringvoorwaarden in de loop
der tijd te wijzigen.

Op alle leveringen en diensten is omzetbelasting verschuldigd,
bij inccaso door derden, wordt de omzetbelasting gespecificeerd
op de nota`s van deze derden, zoals de telefoonnota of bankafschrift,
er zullen geen verrekeningen plaats vinden, er zullen geen schriftelijke
stukken worden verstrekt door de Gsmgids tenzij de leveringen door
Gsmgids zelf zijn gedaan en worden geïncasseerd.